Investície BVS do kanalizácie

redakcia / Júl 2005 / Prečítané 1669 krát
Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktorá je nástupníckou organizáciou po bývalých Západoslovenských vodárňach a kanalizáciach, v minulom roku investovala v Pezinku 3,5 milióna korún na monitoring a opravu kanalizačných potrubí v rôznych častiach mesta. Nadväzne na to Mesto Pezinok rekonštruuje kanalizačné zvody a vpusty pri objektoch, ktoré zatápa najmä pri silnejších dažďoch. Tieto práce sa vykonávajú alebo sa pripravujú na uliciach Jesenského, Kukučínova, Kalinčiakova a M. R. Štefánika. V súčasnosti prebieha na území celého mesta aj výmena kanalizačných poklopov a začína sa generálna rekonštrukcia rozvodov pitnej vody na uliciach Slnečná, Sama Chalupku a Pod lipou.


Ohodnoťte článok: