Zvíťazili v gymnastickom štvorboji

dk / Júl 2005 / Prečítané 3738 krát
   Koncom školského roka, 8. júna, sa uskutočnilo v Bratislave krajské kolo v gymnastickom štvorboji žiakov. Obe družstvá kategórie A zo Základnej školy na Fándlyho ulici v Pezinku, ktoré postúpili z okresného kola, sa umiestnili na 1. mieste. Gymnastický krúžok, ktorý na tejto škole úspešne dlhoročne funguje, pokračuje v zbierke ocenení aj v tomto roku. Prvé miesta boli dostatočnou odmenou za celoročnú prípravu ale aj inšpiráciou do ďalšieho obdobia. Pod vedením tréneriek Ireny Hlinkovičovej, Miroslavy Petrakovičovej a Márie Hrašnovej sa zlatá medaila ušla týmto gymnastkám a gymnastom:
Kategória A (1. – 2. ročník) žiačky: 1. miesto – Laura Borbášová (+ 3. miesto v kat. jednotlivcov), Romana Holendová, Diana Klamová, Tereza Sedláková, Veronika Švorcová (+ 2. miesto v kat. jednotlivcov), náhradníčky: Nikola Mikolášková, Karolína Slezáková.
Kategória A (1. – 2. ročník) žiaci: 1. miesto – Filip Adamčík, Marek Hrašna, David Bulava, Le Duc Manh (+ 1. miesto jednotlivci), Jakub Slezák (+ 2. miesto jednotlivci), náhradníci: Juraj Bodo, Erik Kľúčik.
Zľava – Marek Hrašna, Filip Adamčík, Jakub Slezák, Manh Le Duc, Erik Kľúčik, Juraj Bodo, hore David Bulava. Zľava – Karolína Slezáková, Laura Borbášová, Romana Holendová, Nikola Mikolášková, Tereza Sedláková, Diana Klamová, vpredu Veronika Švorcová.

Ohodnoťte článok: