Stĺpek po našem

strýco Lajo / Júl 2005 / Prečítané 1544 krát

   Mosím sa priznat, že sem mal uš nachystaný úplne ynačí stĺpek, ale totok sem nečekal! Jak sem kedysik spomýnal, svoje prýspefky do Pezinčana odezdávam dycky naposlednú chvýlu, abych ból nanájvyš aktuálny. Taktok to bolo aj minule. Len-len, že sem to scihél. O to smutnejší sem ból, ket sem si na múj článek našél o dve strany dálej hnet aj otpovet ot pána primátora. Jak sa vlastne dostal k mójmu článku, ket ešče any nevyšél? Žeby mu negdo nosil noviny ešče pret vytlačeným na kontrolu? Alebo sa nebodaj pán primátor v noci tajne vlúpal do redakcie? Alebo len tak ráno našel na stole obálku, f kerej...
Drahý Oliver, tak, či tak sem otpovet čekal, ale aš v dalšém čísle a porádnu. Takto napochytro si si nefšimél, že sem nepísal o šenkoch, ale o terasách, keré sa mosá o desátej zavret a hosté sa mosá presunút do spocenej a zafajčenej mýstnosci, alebo ýt domú. Já vým, scížnosci boly, sú a budú, povedzme si na rovinu, kólko ich chodzí po každém Cibuláku, Hodokvase, Etnofestivale, zábave... Mne téš vadzí, že susedúf pes celú noc ščeká jak besný a prestane aš ket ho prerevú ranajšé aftáky ale nygdze o tém nevypisujem, lebo mi to vadzí, len ket nespím. Ale sú ludé, kerý celú noc nemóžu zavret oko (možno preto, že sú nemocný, možno preto, že celý den drýmaly, alebo len nemajú čisté svedomý) a rátajú kolkorás sa suset za noc uprdne a potom o tém píšu hlásený na národný výbor. Aj já mám okno rovno oproci šenku a na hlavnú cestu. Tu nygdo na nykeho nevytrubuje, tu hnet do seba vrážajú, vyhukujú sanytky, fýzly, hasiči, prečo by mi mal potom vadzit susedúf pes alebo spef ze šenku? Čo keby sa to dohodlo tak, že terasy budú otevrýte dokát budú hosci a ket sa len nečo mihne, bude gazda volat meskú políciu, a friško poscihne presne tých, čo rušá ten klyt a né gazdu, kerý za to nemóže. No a tá pešá zóna je jednoduchšá vec, jak by sa zdálo. Pár velkých kochlýkú pri radnyci, pár pri súdze, kontrolovaný vjazd len do desátej ráno a pre zásobovacé vozy a máme pešú zónu. A aj problém vytrubováná pod oknama neskoro večer je zrazu fuč. No, a opravovat a prerábat sa dá lachčí, ket tam uš nebudú autá. Jak sem len rát, že uš nemáme tý staré časy a nemosým mat zhodný názor s primátorem, dokonca ho nemosím mat verejne a dokonca any sám. Želám vám krajšú druhú púlku leta!


Ohodnoťte článok: