Návšteva predsedu SZPB Karola Pitku

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 1862 krát

Karol Pitka (v strede) v sprievode Ľ. Šušola (vľavo) a P. Wittgrúbera pri prehliadke exponátov výstavy v Mestskom múzeu   V utorok 28. júna navštívil Pezinok predseda Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Karol Pitka. V historických priestoroch Starej radnice ho v sprievode predsedu Miestnej organizácie SZPB plk. Ing. Ľudovíta Šušola a za účasti zástupcov Mestského múzea a mestských médií privítal primátor mesta Oliver Solga. V príhovore informoval hosťa o početných aktivitách, ktoré majú za cieľ prehĺbiť vďaku a úctu bojovníkom za našu slobodu a oboznámiť Pezinčanov s históriou Slovenského národného povstania a oslobodzovacích bojov druhej svetovej vojny.
Predseda ÚR SZPB potom odovzdal pamätné medaily k 60. výročiu SNP, oslobodenia Slovenska a víťazstva nad fašizmom Mestskému múzeu, Televízii Pezinok a mesačníku Pezinčan za propagáciu podujatí SZPB a oboznamovanie s najvýznamnejšími historickými udalosťami novodobých dejín Slovenska.
Na záver si spoločne pozreli v Mestskom múzeu výstavu vzácnych exponátov z obdobia vojny, ktorá je venovaná 60. výročiu oslobodenia mesta, Slovenska a SNP.


Ohodnoťte článok: