VÝBEROVÉ KONANIE

Ing. Eva Lupová / Júl 2005 / Prečítané 1636 krát
  Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na spracovanie návrhu, grafiky a výrobu prospektu (pasu) Pezinského panstva. Prospekt bude obsahovať stručnú charakteristiku obcí a miest Pezinského panstva, jeho mapu a prehľad partnerov projektu.
Uzávierka cenových ponúk je 26.8. 2005 do 15.00 hod. Podklady a podrobnejšie informácie môžu získať účastníci súťaže na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, Eva Lupová, ref. vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk . Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
Aktuálne výzvy a tendre mesta Pezinka nájdete na stránke www.pezinok.sk/vyzvyatendre .


Ohodnoťte článok: