Vznikla komisia cestovného ruchu

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 1678 krát
   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 1. júla schválilo vznik novej komisie Mestského zastupiteľstva – Komisie cestovného ruchu. Počet komisií MsZ sa tak rozšíril na osem.
Komisia CR má toto zloženie: predseda – Peter Wittgrúber, podpredseda – Ing. Emanuel Noga, členovia – Ing. Ján Čech, Ing. Eva Lovásiková, Ing. Anna Hanúsková, Daniela Gašparovičová, Mgr. Jozef Vlado.
Cieľom novej komisie bude vypracovať dlhodobú stratégiu cestovného ruchu v Pezinku, určiť jeho priority, koordinovať aktivity, zadávať vypracovanie projektov a posudzovať ich, sledovať grantové výzvy a reagovať na ne vypracovanými projektami, iniciovať prieskumy o CR, podieľať sa na tvorbe a rozdelení fondu CR, rozvoj CR v meste riešiť so zámermi v mikroregióne, regióne a v Slovenskej republike.

Ohodnoťte článok: