Detské ihriská Za hradbami a na Muškáte opekneli

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 3033 krát

 Nové vybavenie detského ihriska Za hradbami  Na základe žiadosti občanov bolo v rozpočte mesta na rok 2005 vyčlenených 400 tisíc korún na rekonštrukciu a rozšírenie detských ihrísk na sídliskách Za hradbami a na Muškáte I. K realizácii stavebných prác došlo v júni a júli.
Prvý projekt na Bernolákovej ulici si vyžiadal náklady 330 tisíc korún. Samotná zostava hracích prvkov pozostávajúca z domčekov, hojdačiek a koníka stála 200 tisíc. Ostatok sú asfaltérske a rekonštrukčné práce a výsadba zelene. Koncom leta Petmas ešte zabezpečí vysiatie trávy a v okolí vysadí dvadsať stromčekov.
O rozšírenie a skvalitnenie ihriska sa pričinili samotní rodičia zo sídliska na čele s Monikou Štrbovou, ktorá nielen všetko organizovala ale navrhla i zostavu nových hracích prvkov a ich výrobcu.
...a na Nálepkovej ulici na Muškáte I.   Ihrisko na Nálepkovej ulici je menšie, bolo tu však potrebné urobiť rozsiahlejšie terénne úpravy. Predtým tam bola len veľká betónová plocha obkolesená stromami a veľkými múrikmi. Slúžila prevažne na loptové hry, čomu sa netešili susedia, lebo lopta často končila v ich záhradách. Z možných alternatív úpravy ihriska si občania vybrali výmenu betónu za trávu. Aj tu práce realizoval Petmas. Bol odstránený betón, upravený terén a vysadená tráva, vybudovaný asfaltový chodník, osadené obrubníky, urobené nové pieskovisko a sedenie. Deti sa potešili novým hojdačkám a preliezkám. Celkové náklady na rekonštrukciu boli 220 tisíc korún, pričom nové hracie prvky stáli 50 tisíc.
Dodávateľom hracích prvkov na obidve ihriská na základe výberového konania bola firma MC MONT z Lábu, ktorá, ako nám povedala pracovníčka Oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Pezinku Ing. J. Gubániová, urobila veľmi kvalitnú prácu a tiež túto zákazku zasponzorovala sumou 42 tis. korún, čím sa hodnota tohto diela ešte zvýšila.
V našom meste je 31 detských ihrísk. Poväčšine sú to len pieskoviská, hojdačky, kolotoče a iné. Mesto na nich zabezpečuje každoročne výmenu piesku a robí najnutnejšiu údržbu zariadení. Je prísľub, že sa postupne budú rekonštruovať a budovať aj ďalšie detské ihriská v iných častiach mesta.


Ohodnoťte článok: