Psychiatrická nemocnica opäť samostatná

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 4108 krát
Na pôde Ministerstva zdravotníctva padlo v minulých dňoch rozhodnutie, že Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku bude vyňatá z Fakultnej nemocnice Bratislava, do ktorej ju včlenili 1. januára 2005, a znovu sa stane samostatnou nemocnicou s právnou subjektivitou. Znamená to, že ani nepríde k jej zrušeniu, proti čomu protestovalo Mesto Pezinok.
   Ako nám povedal Doc. MUDr. Pavol Černák, I. námestník riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, pracovisko Pezinok, nemocnica v našom meste by mala aj naďalej plniť svoju funkciu, najprv ako štátna príspevková organizácia, ktorá by sa mala transformovať na neziskovú organizáciu. Definitívne rozhodnutie v tejto veci urobí vláda.
Vedenie nemocnice očakáva, že sa im vráti všetok majetok, vložený pri transformácii do Fakultnej nemocnice.
K zmene rozhodnutia Ministerstva, ktoré uvažovalo o zrušení Psychiatrickej nemocnice v Pezinku, prispel tlak a protesty z regiónu, mesta i z odborných kruhov a od samotných pacientov. Všetci sa zhodli v tom, že zrušiť takéto špičkové pracovisko v peknom horskom prostredí je neuvážený krok.
Najväčším problémom nemocnice je dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Viaceré problémy už rieši nový projekt, ktorý predložil P. Černák. Zahrňuje racionalizačné opatrenia, ktoré by mali viesť k zefektívneniu prevádzky.
    Jedným z nich je využitie kapacity nemocnice aj na dlhodobú a sociálnu starostlivosť. Chceli by sa tiež zbaviť nadbytočného majetku a za získané prostriedky chcú skvalitniť materiálne a technické podmienky.
Zaujímalo nás, či bude znovu zriadené aj interné oddelenie, ktoré nedávno zrušili. "S tým už nerátame, k tomuto kroku sme pristúpili lebo sme nemali na to finančné zdroje. Ono to vlastne ani nikdy oficiálne interné oddelenie nebolo, bola to súčasť Psychosomatickej kliniky. Liečba pacientov, ktorí potrebovali infúzie a ďalšiu terapiu, značne zaťažovala náš rozpočet. Naša klinika však zostáva otvorená pre pacientov, ktorí majú somatické ochorenia plus psychiatrické diagnózy a potrebujú rehabilitačné služby," povedal nám P. Černák.
A ešte stanovisko primátora mesta Olivera Solgu: – Veľmi ma potešilo, že Pinelova nemocnica bude i naďalej fungovať na vysokej úrovni ako doteraz. Výrazne sme k zmene postoja ministerstva zdravotníctva prispeli aj my, tým, že sme vyjadrili protest, ktorý uverejnili niektoré denníky. Máme radosť aj z ohlasov pracovníkov nemocnice, ktorí nám telefonovali alebo pri osobných stretnutiach tlmočili vďačnosť za pomoc, ktorú sme im poskytli. Verím, že situácia v tomto zdravotníckom zariadení sa už upokojí a personál bude môcť poskytovať kvalitné služby nielen Pezinčanom ale aj ľuďom zo širokého okolia.


Ohodnoťte článok: