Pozor na požiare!

mjr. Ing. Eva Orlická / Jún 2005 / Prečítané 1956 krát
Blíži sa obdobie žatevných prác a letných prázdnin. Pre profesionálnych hasičov je toto obdobie najkritickejšie čo sa týka počtu požiarov. V roku 2004 vzniklo v okrese Pezinok a Senec 14 požiarov. Najčastejšie horelo obilie na koreni, slama na riadkoch a stohy slamy.
Takmer za každou z príčin vzniku požiarov je možné hľadať ľudský faktor, či už ide o požiare zapríčinené nedodržiavaním predpisov a nariadení alebo nedôsledným vykonávaním kontrol a udržiavaním technického stavu poľnohospodárskej zberovej a pozberovej techniky, manipuláciou s otvoreným ohňom, zakladaním ohňov v prírode a taktiež nekontrolovanými hrami detí so zápalkami.
Je preto potrebné, aby občania dodržiavali zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach súvisiacich so žatevnými prácami, pozberovou úpravou, skladovaním objemových krmovín a tiež v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktorým je dlhotrvajúce suché a teplé počasie počas letných prázdnin. Profesionálni hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku výzývajú občanov, aby nefajčili a nepoužívali otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v blízkosti stohov slamy a sena, lánov obilia a suchých porastov!
S nadchádzajúcimi letnými prázdninami sa obraciame tiež na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam práve v tomto období, keď deti bez dozoru dospelej osoby zapríčiňujú svojimi nekontrolovanými hrami veľa požiarov. Deti sú navyše vystavené nebezpečenstvu zranenia pri požiaroch.
Sme presvedčení, že zodpovedným prístupom nás všetkých pomôžeme chrániť zdravie, ľudské životy a predchádzať značným škodám na majetku svojom, prípadne svojich blízkych.

Ohodnoťte článok: