Predstavujeme projekt mladých

Jún 2005 / Prečítané 1895 krát
Pezinský Študentský parlament je hlavným partnerom v projekte Hlas mladých v Pezinku, ktorý sa uchádza o podporu od Nadácie mládeže Slovenska. O čo ide v projekte:
Vytvára podmienky pre zapojenie mladých Pezinčanov do rozhodovania o veciach verejných, rešpektuje doterajšie formy ich participácie a hľadá spôsob ich zefektívnenia na základe skúseností zo zahraničia a nových komunikačných médií. Dôraz sa kladie na spoluprácu verejného sektora, neziskových organizácií a neformálnych skupín mladých. Hlavné aktivity na dosiahnutie cieľov projektu:
  1. vytvorenie Junior servisu pri Informačnom centre v Pezinku;

  2. diskusné fóra: a) v pezinskej televízii, b) na webovskej stránke vytvorenej špeciálne pre tieto účely;

  3. informačné tabule v školách;

  4. informácie o projekte v miestnej tlači – týždenník Pezinsko a mesačník Pezinčan;

  5. vydanie informačnej brožúry o študentskom parlamente v Pezinku;

  6. pracovné stretnutie študentského parlamentu v Pezinku so študentským parlamentom v partnerskom meste Mladá Boleslav s cieľom výmeny skúseností;

  7. školenie pre mladých anketárov;

  8. prieskum názorov mladých Pezinčanov na súčasný život v meste a ich predstavách o budúcnosti Pezinka.


Ohodnoťte článok: