O čom rokoval ŠP 26. mája

Jún 2005 / Prečítané 1977 krát
l do Rady ŠP zvolil Luciu Marecovú (SOU Komenského ul.);
l členom ŠP sme predstavili projekt Hlas mladých v Pezinku;
l rozhodol o inštalovaní schránok do všetkých škôl v Pezinku, do ktorých budú môcť žiaci a študenti pezinských škôl vkladať odkazy, podnety a pripomienky týkajúce sa života mladých v meste; v budove MsÚ sa už schránka ŠP nachádza;
l zobral na vedomie informáciu o stave školstva a kultúrnom živote v Pezinku; mala by sa zlepšiť propagácia kultúrnych podujatí;
l ŠP vyhlásil súťaž o logo ŠP pre všetky školy a knižnice;
l primátor mesta Oliver Solga informoval, že v súčasnosti mesto neuvažuje o zrušení žiadnej školy; upozornil na možnosť využívania priestorov Klubu mladých v Dome kultúry; hovoril o zámere mesta vybudovať tri detské ihriská a basketbalové ihrisko;
l interpelácie členov ŠP: J. Andelová navrhla vybudovať dráhu pre kolieskove korčule (podľa reakcie primátora sa uvažuje upraviť na tento účel komunikáciu z Pezinka do Limbachu, prípadne starú cestu z Muškátu smerom na Vinosady), zriadenie dopravného ihriska (zástupca primátora naznačil možnosť riešenia tejto otázky v spolupráci s Centrom voľného času, školami alebo prostredníctvom projektov

Ohodnoťte článok: