Zloženie Študentského parlamentu (k 10.6. 2005)

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 3031 krát
V strede predsedníčka ŠP Zuzana Moravčíková, vľavo Jana Andelová, vpravo Kristína Mizeráková.Členovia:

Kristína Mizeráková (ZŠ Na bielenisku), Barbora Ulrichová (ZŠ Kupeckého), Petra Hotová (ZŠ Orešie), Laura Hujsiová (ZŠ Holubyho), Silvia Nunvářová (ZŠ Fándlyho), Andrea Kucháriková, Veronika Libantová, Tomáš Modrovský, Michaela Kocmálová, Lucia Marecová (SOU Komenského), Jana Andelová, Jakub Maluniak, Zuzana Moravčíková, Patrik Páleník, Petra Zajkoská (Gymnázium), Anna Hradečná, Ľudmila Darovcová, Katarína Vajglová, Branislav Hletko, Pavol Demovič (SOU M.R. Štefánika), Pavol Pastucha, Veronika Spustová, Zora Zborovanová, Katarína Šmidovičová, Petra Čajkovičová (Obchodná akadémia).
Predseda ŠP: Zuzana Moravčíková
Podpredsedovia ŠP: 1. Kristína Mizeráková (za základné školy), 2. Jana Andelová (za stredné školy)
Ďalší členovia Rady ŠP: Pavol Pastucha, Branislav Hletko, Barbora Ulrichová, Lucia Marecová.


Ohodnoťte článok: