Európa patrí deťom

Edita Varechová / Jún 2005 / Prečítané 2037 krát
  Materská škola na Pekníkovej ulici je už druhý rok zapojená v projekte Európa patrí deťom. Tento projekt má multikultúrny charakter a jeho cieľom je nadviazať priateľstvo a družobný styk s podobným výchovným zariadením, vymieňať si skúsenosti a spolupracovať v metodickej a pedagogickej oblasti. Vychovať deti v duchu euroobčianstva a motivovať ich k prekonávaniu komunikačných zábran.
Pri tejto príležitosti naša materská škola 1. júna zorganizovala metodický seminár, na ktorom sa zúčastnilo 21 pedagógov a pracovníkov z družobnej materskej školy v Mosonmagyaróvári, s ktorými sme si vymenili skúsenosti v pedagogickej oblasti. Verte, že aj napriek jazykovej bariére sme si porozumeli a mali čo povedať.
V kontexte európskej spolupráce chceme formovať v našich deťoch pocit rovnosti, priateľstva, tolerancie a radosti zo spoločných aktivít. Napriek rozdielnosti jazykov sú naše kultúry veľmi podobné. Ich zbližovanie môže prácu v našej materskej škole obohatiť a priniesť nové dimenzie chápania euroobčianstva nielen našich detí ale aj rodičov.


Ohodnoťte článok: