Informácia pre zamestnávateľov

gs / Jún 2005 / Prečítané 2042 krát
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, odbor zamestnanosti upozorňuje zamestnávateľov na povinnosti vyplývajúce z § 63–65 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 percent z celkového počtu jeho zamestnancov (t.j. z priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny deň).
Pri nesplnení tejto povinnosti sú zamestnávatelia povinní sami si vypočítať a odviesť výšku úhrady odvodu na číslo účtu 7000144989/ 8180. Výška odvodu za každého občana, ktorý im chýba do splnenia povinného podielu počtov občanov so zdravotným postihnutím, je trojnásobok mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod odvádza.
Bližšie informácie získate na tel. č. 033/690 8038 (Ing. Andrej Hotový, č. dv. 423, Komenského 29, Pezinok).