Vyšla nová publikácia

pp / Jún 2005 / Prečítané 2181 krát
   Súčasťou programu slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva (14.6.), pri príležitosti 358. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta, bola aj prezentácia novej publikácie – V službách mesta. Jej autormi sú Martin Hrubala z Malokarpatského múzea, Petra Pospechová a Peter Wittgrúber z Mestského múzea v Pezinku.
Kniha v štyroch kapitolách (voľby a ich premeny, rada a zastupiteľstvo, mestské predstavenstvo, zamestnanci) približuje fungovanie mestskej samosprávy v priebehu 17. – 19. storočia. Na konkrétnych príkladoch chce ukázať, čím mesto v minulosti žilo, kto ho tvoril a menil, aké veľké množstvo ľudí sa podieľalo na jeho vedení a činnosti v správnej, súdnej či hospodárskej oblasti. Využíva pri tom dostupné archívne pramene – mestské zápisnice, súdne, administratívne a účtovné písomnosti, vypovedajúce o každodennom živote mesta.
Kniha by mala byť prvou z radu publikácií, mapujúcich rôzne oblasti mestského života.