Poďakovanie

Jún 2005 / Prečítané 2254 krát

Dňa 18. mája 2005 sme sa navždy rozlúčili s naším drahým
Ing. Ivanom PESSELOM.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste a prejavili účasť na našom zármutku.
Ďakujeme tiež za milé slová útechy, písomné prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí dňa 18.5. 2005 odprevadili na poslednej ceste života nášho drahého zosnulého
Milana MOJŽIŠA.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: