Blahoželáme

Jún 2005 / Prečítané 2033 krát

Dňa 25.6. 2005 sa dožíva životného jubilea
70 rokov naša drahá matka a babka
Oľga KRAUSOVÁ
z Pezinka.
Prajeme jej veľa zdravia a radosti do ďalších rokov. Synovia s rodinami

Dňa 9.7. 2005 sa dožíva 95 rokov
Pavlína KOVAČOVSKÁ.
K tomuto vzácnemu životnému jubileu jej zo srdca prajú veľa zdravia, spokojnosti a Božieho požehnania dcéry Ružena a Jozefína s rodinami.