Spomíname

Jún 2005 / Prečítané 2614 krát

Dňa 7.5. 2005 sme si pripomenuli 10 rokov,
čo nás opustila naša mamička
Anna  SVETLÍKOVÁ.
S láskou spomínajú dcéra Zdenka a synovia František,
Jozef a Karol s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Dňa 21.5. uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, svokor a dedko
Emil CHALÁNY.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. Prosím, venujte mu s nami tichú spomienku.

Dňa 25.5. 2005 sme si pripomenuli nedožité 80.
narodeniny nášho manžela, otca, dedka a pradedka
Emila HUPKU
z Grinavy.
S vďakou a úctou na neho spomínajú manželka a deti s rodinami.

Dňa 13. júna 2005 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil
 Jozef MAJBA.
S vďakou a úctou na neho spomínajú manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.

Dňa 12. júla 2005 by sa
Tomáš  TOMAŠOVÝCH
dožil 30 rokov, žiaľ 17. júna 1995 zhasla svieca jeho života predčasne vo veku nedožitých 20 rokov. Všetkým, ktorí ho poznali za živa i po smrti (prostredníctvom jeho knižného denníka Ako ďaleko je do Šanghaja) ďakujeme, že mu venujú tichú spomienku.

Už len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať
a spomínať ako si nás mal rád.
Dňa 1.6. 2005 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil
náš manžel, otec a dedko
Michal KRIŠTOFIČ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. Manželka, dcéra s rodinou, syn a ostatná rodina

Odišiel si tíško
a niet Ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 7.7. 2005 uplynie rok čo nás navždy opustil vo veku
52 rokov náš manžel, otec, dedko
Jozef GÉC
z Pezinka. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Manželka Oľga, syn Miloš, dcéra Slávka s manželom
a vnúčik Miško.


Ohodnoťte článok: