Zo života Rómov v Pezinku

Jún 2005 / Prečítané 3689 krát

V priestoroch Galérie insitného umenia   Žijú medzi nami. Časť v lokalite Glejovka, časť na Tehelnej ulici. Medzi nami, ale akoby mimo nás. Na počet sú v Pezinku minoritou (evidovaných 95 osôb, v skutočnosti však okolo 150) v porovnaní s celkovým počtom obyvateľov 22 tisíc. Mnohí z nás ich registrujú najmä v súvislosti s rôznymi negatívnymi javmi v živote nášho mesta – pri krádežiach v záhradách, vyberaní smetí z kontajnerov, hlučnom správaní v meste. Sú naozaj len takí? Musí byť spolužite s nimi iba napäté? Poznáme ich? Nájsť odpovede na tieto otázky a zlepšiť vzťahy a porozumenie medzi rómskou menšinou a majoritou v Pezinku mal za cieľ projekt, ktorý spracovala samospráva mesta a získala na jeho realizáciu grant z programu Nadácie otvorenej spoločnosti (OSF) Vaš amenge – Pre nás. Čo sa v rámci tohto projektu zrealizovalo?

Pri pečení a varení

 November 2004
– prieskum názorov nerómskych občanov Pezinka na rómskych spoluobčanov;
– vytvorenie rómskej samosprávy – Rady Klubu Rómov a klubové stretnutie.
December 2004
– klubové stretnutie – základy stolovania a príprava vianočného pečiva, ochutnávka
vianočného pečiva na vianočnom večierku ZŠ Orešie;
– prieskum názorov Rómov na ostatných spoluobčanov.

Pred futbalovým zápasom s "bielymi"Január 2005
– beseda s gynekológom.
Február 2005
– beseda so sexuológom.
Marec 2005
– beseda s detským lekárom;
– tvorivé dielne zamerané na výučbu základov výroby cigánskych tkaníc – v ZŠ Orešie (p. Lichnerová).
Apríl 2005
– brigáda na úprave okolia Glejovky;
– Deň Rómov – výlet na Červený Kameň;
– futbalový zápas Rómovia – ostatní
Pezinčania;

– pomoc Rómov mestu – čistenie verejných priestranstiev na sídlisku Juh;
– 16.4. účasť rómskej komunity na vernisáži výstavy insitnej maliarky Jolan Oláhovej v Galérii insitného umenia.
Máj 2005
– 5.5. účasť rómskych detí na workshope tvorivej dramatiky v Schaubmarovom mlyne;
– individuálne konzultácie s nezamestnanými Rómami o ich predpokladoch zamestnať sa, resp. rekvalifikovať sa;
– účasť zástupcov rómskej komunity na workshopoch k tvorbe akčných plánov zamestnanosti v Bratislavskom samosprávnom kraji. Z ich podnetov vzišli námety na projekt pre získanie základov gramotnosti a prípravy na uplatnenie na trhu práce.
Jún 2005
– 1.6. účasť rómskych detí na tvorivých výtvarných dielňach v Schaubmarovom mly
ne;
– vystúpenie rómskych detí s hudobno–tanečným číslom v Kultúrnom centre pre žiakov a študentov pezinských škôl.
Júl 2005
– prieskum zmeny vzťahov medzi majoritou a minoritou vplyvom realizácie projektu priebežne počas trvania celého projektu
(november 2004 – júl 2005);
– práca rómskych asistentiek v Materskej škole a Základnej škole Orešie;
– tlačový, filmový a foto-monitoring aktivít v rámci projektu.

Rómske deti pri hre    Pri zábave...

Ohodnoťte článok: