Projekt rozvoja okresu

TV Pezinok / Jún 2005 / Prečítané 1584 krát
V pondelok 6. júna sa konalo na MsÚ v Pezinku stretnutie primátorov a starostov Malokarpatského regiónu s cieľom spracovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja.
Projekt Komplexná štúdia rozvoja okresu Pezinok je spracovaný v rámci programu Interekt 3A Rakúsko – Slovensko. Zámerom projektu je vypracovať komplexnú štúdiu rozvoja okresu Pezinok so zameraním na strategické oblasti – regionálny rozvoj, územné a mestské plánovanie, hospodársky rozvoj, infraštruktúra, životné prostredie, turizmus a marketing. Dôraz sa bude klásť na prepojenie okresu Pezinok s rakúskym regiónom Burgenland. Výstupom projektu bude vytvorenie spoločnej stratégie a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónu, posilnenie konkurenčnej pozície a zatraktívnenie regiónu pre cestovný
ruch. Záujem o zapojenie do projektu prejavili zatiaľ mestá Pezinok a Modra a obce Limbach, Slovenský Grob, Viničné, Vištuk, Báhoň a Štefanová.