Deň rodín v našom meste

MaMaTaTaJa Pezinok / Jún 2005 / Prečítané 2749 krát

   V nedeľu 15. mája sa konal v Dome kultúry v Pezinku Deň rodín pri príležitosti Medzinárodného dňa rodín, ktorý vyhlásila Organizácia Spojených národov v roku 1994.
Hlavnou myšlienkov existencie tohto dňa je vyzdvihnúť rodinu na miesto , ktoré jej patrí ako základnému kameňu spoločnosti a najpotrebnejšej štruktúre štátu. Poslaním tohto dňa je aj apelovať na vlády štátov, aby zabezpečovali čoraz viac opatrení na podporu rodín a bránili vzniku protirodinnej politiky.
Aj u nás v Pezinku sme chceli venovať tento deň rodinám, aby mohli načerpať energiu, ktorú denne vydávajú na plnenie jednotlivých rodinných povinností.
Veríme, že sa nám to vďaka pripravenému programu (slávnostná omša, koncert spojený s tanečnou zábavou, príhovory) a nemalej účasti miestnych sponzorov podarilo. Týmto spôsobom by sme chceli úprimne poďakovať, či už za materiálnu a finančnú pomoc alebo morálnu podporu.
Ďakujeme pezinskému Klubu podnikateľov, Mestu Pezinku, Kultúrnemu centru, jeho riaditeľke Ingrid Noskovičovej, Rímsko-katolíckemu farskému úradu, bratom kapucínom, Centru voľného času, členkám Máriinej légie, ochotným darcom Ivanovi Raždíkovi a Ľubomírovi Čemanovi. Osobitne ďakujeme za osobnú angažovanosť Eve Šiškovej, Alžbete Strapákovej, Lucii Fodorovej a všetkým dobrovoľníkom, ktorí ochotne obetovali čas, aby sa podujatie vydarilo.


Ohodnoťte článok: