Vyzbierané peniaze zostávajú v Pezinku

ĽV / Jún 2005 / Prečítané 1929 krát
Možno ste aj vy na stránkach májového čísla Pezinčana zaregistrovali informáciu o prebiehajúcej finančnej zbierke v hypermarkete TESCO Pezinok. Mnohí ste už aj finančne prispeli do pokladničky dobrovoľníkom. Organizátorom tohto veľkého projektu je spoločnosť TESCO a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR). Podstata projektu je v tom, že spoločnosť TESCO poskytne priestory vo všetkych svojich prevádzkach na Slovensku, aby občianske združenie, ktoré sa venuje deťom a dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím, mohlo prezentovať svoju činnosť. Zároveň sa tu môže verejnosť dozvedieť o tejto skupine ľudí, stretnúť sa s nimi a pozrieť si ich práce, výrobky a činnosť. Súčasne od mája do októbra, počas troch dní v každom mesiaci, prebieha verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra.
V našom meste pôsobí jedna z 54 pobočiek ZPMP, ktorá zorganizovala takúto zbierku. Výťažok z nej zostane v našom meste na podporu činnosti ZPMP a Domova sociálnych služieb pre deti Hestia. Výsledkom štedrosti návštevníkov a nakupujúcich počas druhej zbierky v dňoch 9. – 11. júna je suma 21 487 Sk.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí do zbierky prispeli, ale aj tým, ktorí sa priamo podieľali na jej realizácii – ľudia s mentálnym postihnutím, študenti, rodičia, zamestnanci Hestie. Tí, ktorí sa budú chcieť ešte na zbierke zúčastniť, môžu v dňoch 7. – 9. júla.


Ohodnoťte článok: