Stĺpek po našem

strýco Lajo / Jún 2005 / Prečítané 1689 krát

   V minulých číslach Pezinčana sem písal o tém, jaký sem hrdý na to, že sem Pezinčan. Né, nebojte sa sem a ostávam hrdý nadálej, to ale neznamená, že nebudem krytycký a budem pryžmurovat oči nat tým, čo sa mi nelúbi. Šeci hádam uznáte, že to by nebolo správne a dobre.
Tot minule sem si vyrazil večer do ulíc, hórko bolo jak v rici, reku, sednyme si tutok na terasu a dáme si pifko. Čašnýk po nás kukal nejak podozryvo, ale pivo ochotne donésel a ešče sa aj usmál. Asi za deset minút sa vrácil spátky a že či by zme móhli zaplacit, že sa terasa zavýrá. Za pet minút došel znova, uš trocha nervóznejší a že či by zme mohly dopit a vypadnút, lebo je deset hodzín a padla. Já sem len vyvalyl oči a opýtal sem sa ho prečo a on na to, že to je narýdzený mesta a že to ešče aj dost prýsne kontrolujú meský fízly. Tak, reku nebudem robyt dusno a ideme o dúm dál. Dojdeme na dalšú terasu, tá úplne prázna, vnútri f šenku tlačenyca jak v raném autobusy do Blavy a ludé, kerý trčaly ven nám oznámily, že terasa je len do deset a okolo akurát prefrčalo auto meskej polýcije. Tak, je to pravda, zaťal sem zuby a zahrešil dost nechutnú nadáfku, kerá spomýnala aj bolševika. Gdze sú tý časy, ket zme po otvorený hranýc šeci nabehly do Výdny a pochvalovaly si, že aj o púlnoci si tam človek móže dát pivo, alebo baraj zmrzlynu. Jak zme si pochvalovaly dovolenky, na kerých sa šenky zavýraly aš ket odešly hosci. Šeci zme sa tešily na to, kedy to aj u nás bude tak. Asi aš ket sa zobudzíme. Áno, išly zme nakonec do starej radnyci, ale any venku, any vnútri nebolo volné mýsto. S príjemného letného večera sa stal nevrlý a išli zme domú. Já vým, dobre poznám tý reči o rušený nočného klydu, ale ten, gdo si chce sednút do drahého šenku, nejde rušit nočný klyd a tý vypiči, čo o púlnoci vypadnú z pátej cenovej skupiny a potrebujú hulákat, oščávat každý roch a prevracat smecáky, tý ho budú rušit tak, či tak. No a nygdo nevyráta o kolko penes prichádza samé mesto na danách. Chvályme sa tým, jaké zme kultúrne mesto, jaké tu máme šelijaké festivaly, ale to, že si f centre mesta po desátej nemá človek dze sednút to nykeho nezaujíma. A to ešče nehovorým o rovnosci šancí. Z nedostatku mýsta nespomýnam any pešú zónu, kerú má uš každá vačá dzedina, len pezinský radný pány na nu ešče nenabraly odvahu.


Ohodnoťte článok: