Granty pre Pezinok

Ing. Eva Lupová / Jún 2005 / Prečítané 1534 krát
V piatok 3. júna 2005 na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave podpísali traja zástupcovia inštitúcií z malokarpatského regiónu grantové zmluvy, ktoré ich oprávňujú čerpať prostriedky z Phare CBC spoločného fondu malých projektov SR – Rakúsko. Okrem samosprávy Mesta Pezinka boli medzi nimi i Európsky vinársky rytiersky stav, ktorého konzulát má sídlo v Pezinku a Združenie Malokarpatská vínna cesta. Mesto Pezinok na realizácii projektu Partnerstvo ide aj cez žalúdok získalo 44 198 eur. Jeho cieľom je vzájomné spoznávanie dvoch susedných národov (slovenského a rakúskeho) aj cez ich gastronómiu. Výstupom by mal byť Kalendár kulinárskych podujatí na rok 2005 na oboch stranách hraníc (v tlačenej i elektronickej podobe), Receptár regionálnych špecialít malokarpatského regiónu a Burgenlandu, propagačno–inštruktážny film, nové produkty cestovného ruchu, tzv. kulinárske chodníčky a kultivácia odbornej úrovne budúcich pracovníkov v oblasti gastronómie (kuchárov a čašníkov) v oboch krajinách.


Ohodnoťte článok: