Vyznamenania jednotlivcom a kolektívom

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2092 krát
V utorok 14. júna sa uskutočnilo v Historickej sieni Starej radnice slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom primátor mesta Oliver Solga odovzdal mestské ocenenia viacerým jednotlivcom a kolektívom.
Pohľad na účastníkov slávnostného zasadnutia.   Najvyššie mestské vyznamenanie ČESTNÉ OBČIANSTVO MES-TA PEZINKA v tomto roku udelili donovi Štefanovi Sandtnerovi, pezinskému rodákovi, kňazovi a básnikovi, za kresťanské a hlboko humanistické literárne dielo, prekladateľskú činnosť a za príklad občianskej statočnosti s akou vzdoroval totalitnému politickému režimu.
CENU JOZEFA ĽUDOVÍTA HOLUBYHO Mestské zastupiteľstvo udelilo archeológovi a zástupcovi riaditeľa Archeologického múzea v Bratislave PhDr. Zdenkovi Farkašovi, CSc., za dlhoročnú odbornú prácu v oblasti archeológie a histórie, najmä za aktívnu prácu pri archeologických výskumoch v našom meste za spolupráce s Mestským múzeom v Pezinku a za propagáciu Pezinka v odbornej tlači a na výstavných prezentáciách.
Mestské vyznamenanie a medailu ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ MESTA udelilo Mestské zastupiteľstvo MUDr. Pavlovi Poláčkovi, dlhoročnému členovi Klubu orientačného behu Sokol Pezinok, za obetavú organizátorskú prácu pri príprave celoslovenských a medzinárodných podujatí a najmä za dlhoročnú prácu v prospech športu a jeho propagáciu medzi deťmi a mládežou.
Najvyššie mestské vyznamenanie Čestné občianstvo z rúk primátora Olivera Solgu preberá don Štefan Sandtner.   Primátor mesta udelil CENU PRIMÁTORA spolu s pamätnou plaketou týmto jednotlivcom a kolektívom:
Mestskej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku za dlhoročnú obetavú prácu vedenia i členov organizácie pri príprave spomienkových slávností najvýznamnejších udalostí 20. storočia, akými sú Oslobodenie nášho mesta a Slovenska a Slovenské národné povstanie;
Malokarpatskému baníckemu spolku, za udržiavanie baníckych tradícií v našom meste, za organizovanie výstav a účasť na spoločenských podujatiach a za reprezentáciu mesta na mnohých významných podujatiach;
Združeniu pezinských vinohradníkov a vinárov, pri príležitosti 10. ročníka Vínnych trhov, ktorých je úspešným organizátorom, ale najmä za udržiavanie a rozvoj vinárskych tradícií v našom meste a za reprezentáciu Pezinka na vinárskych podujatiach doma i v zahraničí;
Eve Šiškovej, za dlhoročnú obetavú prácu v podnikateľskom hnutí, najmä za pomoc a pôsobenie medzi ženami – podnikateľkami, za redakčnú prípravu časopisu Pezinský podnikateľ, ale aj za umelecké a kultúrne aktivity a účasť na reprezentácii mesta;
akad. maliarovi a grafikovi Igorovi Piačkovi, za kvalitnú umeleckú tvorbu v oblasti grafiky, maľby a ilustrácie, ako i za reprezentovanie mesta na domácich i zahraničných výstavách;
Svatave Špánikovej, za dlhodobé vynikajúce športové výsledky korunované titulom majsterky sveta a majsterky Európy v kickboxe.
Súčasťou slávnosti bolo poďakovanie primátora úspešným športovcom, ktorí reprezentovali mesto na nedávnych majstrovstvách Európy v kickboxe v Bratislave – Alexandre Horákovej (majsterka Európy), Andrei Šiškovej, Marekovi Mistríkovi, Michalovi Peniakovi, Andrejovi Palčíkovi a úspešnému trénerovi Miroslavovi Horákovi.


Ohodnoťte článok: