Verejná súťaž

Ing. Eva Lupová / Jún 2005 / Prečítané 2127 krát
Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na spracovanie návrhu, grafiky a výrobu spoločného prospektu Kulinárske chodníčky – Pezinok, Neusiedl am See v slovenskom a nemeckom jazyku podľa zadania vyhlasovateľa. Prospekt bude obsahovať stručnú charakteristiku tradičnej gastronómie a prehľad ponuky vybraných gastronomických zariadení oboch miest.
Uzávierka cenových ponúk je 29.7. 2005 do 15.00 hod. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci na Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, Ing. Eva Lupová, ref. vzťahov k verejnosti, te. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk . Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.


Ohodnoťte článok: