Mestské zastupiteľstvo v júli

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 1472 krát
Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční 1. júla. Poslanci budú prerokúvať: Informáciu o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2005, Návrh novely rozpočtu Mesta na rok 2005, Vyhodnotenie stavu životného prostredia a verejnej zelene v meste, Návrh VZN č. 8/2005 o informačnom systéme mesta a mestskej výlepovej službe, Zmena ÚPN č. 1/2005 a návrh VZN č. 9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/97 o vyhlásení záv. častí ÚP, v znení neskorších zmien,
Návrh na vytvorenie a zloženie Komisie cestovného ruchu, Vyhodnotenie činnosti primátora a hlavnej kontrolórky a iné.