Investičné zámery na tento rok

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2110 krát
V rozpočte mesta na rok 2005 sa ráta s financovaním viacerých menších i väčších stavieb. Najväčším investičným zámerom je rekonštrukcia rozostavaného zdravotníckeho pavilónu na objekt krátkodobého ubytovania na Zumberskej ulici. Ide o prestavbu 70 lôžkového objektu na 41 bytov – 32 jednoizbových a 9 dvojizbových. Celkový investičný náklad stavby je takmer 25 miliónov Sk. Dodávateľ stavby Batea – stav s.r.o. Pezinok sa zaviazal stavbu ukončiť za 24 týždňov.
V tomto roku budú realizované aj ďalšie stavby chodníkov, parkoviska a vodovodu. Chodníky budú vybudované na Komenského ulici (400 tisíc Sk), Fándlyho ul. (2 mil. Sk), Trnavskej ul. (1 mil. Sk), v Zámockom parku k Centru voľného času (130 tisíc Sk). S budovaním parkoviska sa ráta na sídlisku Sever (1,2 mil. Sk) s termínom realizácie jún až september 2005. Do rozpočtu je zaradené aj predĺženie vodovodu na Myslenickej ulici s investičným nákladom 600 tisíc Sk.

Ohodnoťte článok: