Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Máj 2005 / Prečítané 1373 krát

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 209.6.

 (štvrtok) o 17.00 hod. v Malej sále KC – ROMO A JULA – mladí divadelníci z Centra voľného času predvedú muzikál o tom, ako je to s Rómeom a Júliou dnes;

10.-11.6.

 (piatok – sobota) od 10.00 – 18.00 hod. na Potočnej ulici – KERAMICKÁ DIELŇA – deti i dospelí si v rámci Keramických trhov môžu vyskúšať prácu s hlinou a hrnčiarskym kruhom.


Mama, ocko, poď sa hrať...
 – hravé dopoludnia každý utorok a štvrtok od 10.00 – 12.00 hod., kde okrem hier i tvorivých dielní majú deti možnosť prvého kontaktu s kolektívom a zároveň i rodičia priestor na vzájomné odovzdávanie si skúseností;

Internet
 – s možnosťou tlače, prípadne práce na počítači či PC hier. Každý týždeň pondelok – piatok v čase od 10.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod. v Dome techniky na Mladoboleslavskej 9 (oproti ZUŠ). Poplatok za internet: 20 Sk/ hod.

Deň otvorených dverí v Dome techniky
 – počítačové hry, internet, modelárska dielňa. Každý párny týždeň v sobotu od 8.00 – 12.00 hod. Poplatok 20 Sk/ deň. Informácie: tel. 033/641 2020, cvc-pezinok@nextra.sk.

LAST MINUTE: využite ešte príležitosť prihlásiť sa na nultý ročník festivalu kultúrnych a umeleckých aktivít s názvom ATLANTÍDA (bližšie informácie na www.pezinok.sk/skoly/cvc/atlantida.htm   ). Vyberte si 3 hlavné a 2 vedľajšie aktivity a počas týždňa objavte a rozšírte si hranice svojich tvorivých možností. A takáto je ponuka workshopov: maľba na sklo, keramika, premeny papiera, maľba, kresba, grafika, výroba z dreva, sochy a monumenty, výroba šperkov, textilné techniky, moderné tance, spoločenské tance, divadlo, bábkové divadlo, spev, step, kickbox, aerobik, lezecká stena, gitara, hra na afrických bubnoch, hra na didgeridoo, english club, Deutsch bei Tee, taliančina, ľudová hudba Ameriky.

Ohodnoťte článok: