Deti a ich práva v Pezinku

Máj 2005 / Prečítané 1610 krát

   V januári tohto roku REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia a Mesto Pezinok uskutočnili medzi mladými ľuďmi v Pezinku dotazníkový prieskum zameraný na zisťovanie ich názorov na podmienky života v našom meste. Na prieskume sa zúčastnilo 192 respondentov, žiakov 7. – 9. ročníka pezinských základných škôl a študentov všetkých stredných škôl. Opýtaní sa vyjadrovali o možnostiach ako tráviť voľný čas, ako presadiť v škole alebo meste svoje nápady a názory a v neposlednom rade aj o svojich právach. Keďže táto špeciálna príloha časopisu Pezinčan ku kampani Mesto priateľské k deťom je venovaná právam detí, uverejňujeme v nej časť výsledkov spomínaného prieskumu, ktoré sa týkajú tejto oblasti.
Odpovede na otázku – Vieš, že deti a mládež majú svoje práva? Ak áno, niektoré vymenuj:
– 66 respondentov uviedlo, že nevedia o svojich právach. Zároveň 26 detí a mladých odpovedalo, že vedia o svojich právach, ale žiadne nevedeli konkretizovať.
– 100 vedelo, že majú svoje práva a zároveň niektoré z nich konkretizovali: v 90% odpovedí sa vyskytlo právo na vyjadrenie svojho názoru a právo na vzdelanie. Ďalšie práva, ktoré respondenti uviedli: právo na voľný čas, na zábavu, prístup k informáciám, právo na lásku, jedlo, starostlivosť, deti nesmú pracovať, nesmú byť týrané a sexuálne zneužívané, právo na rodinu a priateľov, právo na omyl, na slobodu prejavu, na vierovyznanie, na zdravý vývoj v rodine, na bývanie, na sociálne zabezpečenie, lekársku starostlivosť, na výchovu a rozvoj osobnosti, právo slobodne sa rozhodovať, právo nájsť si kamaráta s hocijakou farbou pleti, právo poslať list primátorovi o nedostatkoch v meste.
Ako vidno, nie všetci máme v tejto oblasti jasno, preto robíme na túto tému v tomto čísle osvetu.


Ohodnoťte článok: