Ocenenia v literárnej súťaži

Ing. Eva Lupová / Máj 2005 / Prečítané 1427 krát
Trinásty ročník literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinka vyvrcholil slávnostným vyhlásením výsledkov v stredu 25. mája 2005 v obradnej sieni Mestského úradu. V štyroch kategóriach v tejto súťaži prezentovalo svoje spisovateľské schopnosti temer 50 nádejných poetov a prozaikov. Hodnotiaca porota v zložení R. Bílik (predseda), M. Steinerová a Ľ. Miháliková konštatovala mierny pokles počtu i úrovne prác tohto ročníka v porovnaní s predchádzajúcim. Výsledky prinesieme v budúcom čísle.

Ohodnoťte článok: