Oslavy 60. výročia oslobodenia vrcholia

Máj 2005 / Prečítané 2571 krát
Medzi naše najdôležitejšie podujatia patria mestské oslavy 60. výročia SNP, 60. výročia oslobodenia Pezinka a 60. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia II. svetovej vojny.
Mesto Pezinok na čele s primátorom Oliverom Solgom venovalo oslavám veľkú pozornosť. Na oficiálnych oslavách sa zúčastnili vzácni hostia – Sergej Veselov a Sergej Kargajev z Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave, Jurij Radkovec z veľvyslanectva Ukrajiny a syn gen. Karola Pekníka s manželkou a vnukom Radovanom Pekníkom. V Pezinku sú už dve pamätné tabule – na pamiatku holokaustu na mieste bývalej židovskej synagógy a na budove mestského úradu k 60. výročiu ukončenia II. svetovej vojny. Mesto uvažuje umiestniť ešte tabule na hrobe gen. Karola Pekníka a v Grinave ako spomienku na hrdinské boje amerických letcov.
Do osláv sa zapojili všetky kultúrne inštitúcie v meste. Malokarpatská knižnica usporiadala kvíz k 60. výročiu SNP a besedu s priamymi účastníkmi bojov v ZŠ Na bielenisku. V apríli sa uskutočnila súťaž v poézii a próze s tématikou oslobodenia. Študenti mali besedu so spisovateľom Ladislavom Ťažkým o jeho tvorbe s tématikou odboja. Okrem toho sa konala aj výtvarná súťaž.
Oslavy 60. výročia oslobodenia pri pomníku na Mladoboleslavskej ulici.   Centrum voľného času usporiadalo kvíz k 60. výročiu oslobodenia Pezinka, čo prispelo k obohateniu vedomostí o bojoch v našom meste. Malokarpatské múzeum pripravilo seminár o živote a bojovej činnosti pezinského rodáka gen. Pekníka, na ktorom boli prítomní aj jeho príbuzní. Prednášateľom bol major Jaroslav Kozolka, ktorý je aj autorom štúdie o jeho živote. Po seminári bola pietna spomienka pri jeho hrobe na cintoríne, kde účastníci položili kytice a vence.
Kultúrne centrum usporiadalo literárnu súťaž, do ktorej sa zapojili žiaci základných a študenti stredných škôl. Hlavnou témou bola spomienka na vojnu a šťastný život v mieri.
Mestské múzeum z iniciatívy Petra Wittgrúbera inštalovalo výstavu venovanú spomienkam na II. svetovú vojnu. Je tam veľa autentických dokladov a bolo treba vynaložiť veľa úsilia v jej realizácii. Odporúčame školám i občanom Pezinka, aby výstavu navštívili. Orientační bežci usporiadali tradičný Beh oslobodenia.
Na mnohých podujatiach sme spolupracovali s oblastnou vojenskou prokuratúrou, ktorá nahrádza vojenskú posádku v meste.
Vysoko si vážime, že na všetkých podujatiach sa zúčastnili časopis Pezinčan, TV Pezinok a čiastočne Pezinsko. Redaktori pezinskej televízie navštívili všetkých priamych účastníkov odboja a urobili o nich pamätné medailóny. Škoda, že niektorí odmietli o sebe hovoriť. Cez naše mesto prebehla aj štafeta posolstva a mieru, ktorá prechádzala na trase Prešov – Bratislava.
Cieľom týchto podujatí bolo sprístupniť našej mládeži dni bojov, naučiť ich vážiť si slobodu, to že už 60 rokov žijeme na Slovensku v mieri, že nepoznajú hrôzy vojny, biedu a hlad, utrpenie a žiaľ. Nie všade vo svete je to tak. Za tých šesťdesiat rokov neuplynul ani jeden deň, aby sa v lokálnych vojnách niekde nezmyselne nezabíjalo.
Za aktivitu udelila Základná organizácia a Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pamätné listy k 60. výročiu ukončenia II. svetovej vojny a SNP.
Čakajú nás ešte dve dôležité podujatia – zájazd Po stopách II. svetovej vojny a príprava Zborníka spomienok priamych účastníkov odboja.
Ďakujeme všetkým spolupracovníkom a sponzorom, ktorí nám pomáhajú udržiavať ZO v aktivite, osobitne primátorovi Oliverovi Solgovi, ktorý sa aktívne podieľa na všetkých podujatiach i vlastnou iniciatívou.
Bojovníci z roka na rok odchádzajú do nenávratna, ale pribúdajú noví členovia i tí najmladší, takže máme 78 členov. Veríme, že ich bude stále viac...


Ohodnoťte článok: