Verejné súťaže

Máj 2005 / Prečítané 1365 krát
   Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na výrobu 10 ks skladacích stánkov podľa zadania vyhlasovateľa. Uzávierka cenových ponúk: do 7.6. 2005 do 16.00 hod. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci na Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, Eva Lupová, ref. vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk . Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zruší výberové konanie. 

l   Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na výrobu 10 ks prestrešenia z PVC plachtoviny na drevené stánky podľa zadania vyhlasovateľa. Uzávierka cenových ponúk: do 7.6. 2005 do 16.00 hod. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci na: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, Eva Lupová, ref. vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk . Vyhlasovateľ si vyhradzuje práva odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.


Ohodnoťte článok: