Aký bude osud pezinskej nemocnice?

Milan Oravec / Máj 2005 / Prečítané 3395 krát
V poslednom čase prenikajú z bývalej Nemocnice Philippa Pinela v Pezinku zlé správy, že bude zrušená a odpredaná. Keďže ide o veľké zdravotnícke zariadenie, zaujímalo nás, čo je na týchto rečiach pravdy. O bližšie informácie sme požiadali Doc. MUDr. Pavla Černáka, I. námestníka riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, pracovisko Pezinok.

l Od 1. januára 2005 bola zrušená Nemocnica Philippa Pinela v Pezinku ako samostatný subjekt a zmenila sa aj vaša funkcia...
– Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva bolo zruše- ných šesť nemocníc – päť v Bratislave (Kramáre, Ruži- nov, Mickiewiczova, Petr- žalka, Podunajské Bisku- pice) a naša v Pezinku, ktoré boli včlenené do nového subjektu s názvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava. Na pracovisku Pezinok bola zrušená aj moja pôvodná funkcia riaditeľa, teraz som prvým námestníkom riaditeľa FNsP Bratislava, pracovisko Pezinok.
l Čo priniesla táto transformácia?
– V celom novom subjekte prebieha audit, ktorý v prvej etape zahŕňa makroekonomické a technicko-hospodárske analýzy, v druhej, ktorá ešte nebola ukončená, budú posudzované aj zdravotnícke činnosti. Podľa vykonaných ekonomických analýz sú ponúkané dve riešenia. Jedna ráta s predajom dvoch bratislavských nemocníc (Mickiewiczova, Podunajské Biskupice) a našej v Pezinku. Druhý variant, keďže ani prvý ešte nezabezpečí vyrovnané hospodárenie, čo sa týmto sleduje, ráta navyše s predajom ešte aj nemocnice na Kramároch a s postavením novej nemocnice v Bratislave. Zatiaľ však nebolo prijaté konečné riešenie, čaká sa na posúdenie zdravotníckych činností, potom sa definitívne rozhodne.
l Ako by sa zrušenie pracoviska v Pezinku dotklo pracovníkov a pacientov?
– To je háklivá, a svojim spôsobom ťažko pochopiteľná, situácia. Toto pracovisko slúži regiónu celého Bratislavského a Trnavského kraja, ale liečia sa tu ľudia z celého Slovenska. Poskytujeme pacientom špičkovú starostlivosť. V súčasnosti máme 488 lôžok a 80-percentné využitie lôžkovej kapacity, čo je v porovnaní s inými dobrý stav. Keby sa naše pracovisko definitívne zrušilo a postavila by sa nová 400 lôžková psychiatria v Petržalke, ako sa navrhuje, chýbali by lôžka v Trnavskom kraji. Pezinok má pritom výhodnú polohu, keďže je na rozhraní oboch krajov, je tu pekné prostredie, dobre vybavené pracovisko s možnosťami na akútnu, strednodobú i dlhodobú liečbu, a čo považujem za dôležité, sú tu dobrí odborníci, ktorí svoju prácu robia s láskou. Hovoria nám, že sme drahí, ale my si skôr myslíme, že poskytovaná starostlivosť je finančne podhodnotená.
l Hľadáte možnosti, ako znížiť náklady na prevádzku?
Máme vypracovaný projekt, ako by mohlo toto pracovisko existovať. Riešenie vidíme v odpredaji nevyužívanej hornej časti areálu ako aj v prenájme ďalších nadbytočných priestorov a v zrušení neefektívnych činností, ako napríklad práčovne, ktorej prevádzka je nákladnejšia ako v iných firmách. Chceli sme to riešiť už v tomto roku, ale teraz máme zviazané ruky. Problémom zostáva rekonštruovaná budova pôvodného mužského oddelenia. Vyzerá teraz ozaj pekne, ale na tento rok sme na jej dokončenie nedostali od ministerstva žiadne prostriedky. V budúcnosti by sme sa navyše mohli orientovať aj na sociálnu a dlhodobú starostlivosť o pacientov. Takýto typ pracoviska tento región potrebuje.
l Osud 350 pracovníkov vášho zdravotníckeho zariadenia je teda stále neistý...
Zatiaľ nebolo nič definitívne rozhodnuté. Samozrejme, ľudia sú znepokojení, avšak na niektoré ich otázky neviem teraz ani ja dať odpoveď. Hovorí sa o odpredaji, hádam sa to nestane.

Stanovisko primátora:
Mgr. Oliver Solga: – Priznám sa, že správa o zrušení Pinelovej nemocnice ma prekvapila, pretože sa hovorilo o presťahovaní niektorej bratislavskej nemocnice. Zdá sa ale, že pre Pezinčanov sa črtá zlá správa, objekty po predaji by mali slúžiť na iné účely. Môžem prisľúbiť, že Mesto Pezinok využije všetky možnosti na vyjadrenie nesúhlasu a protestu proti zrušeniu nemocnice. Dôvodom je to, že psychiatrická nemocnica je tu pomaly sto rokov a dnes poskytuje zdravotnícke služby na vysokej úrovni. Je tu zamestnaných vyše tri stovky pracovníkov z Pezinka a okolia, a nie je nám ľahostajný ich ďalší osud. Táto nemocnica je moderným pracoviskom, ktoré sa budovalo roky, preto jej zrušenie považujeme za veľmi nerozvážny krok. Pri prípadnom predaji upozorňujeme budúcich možných záujemcov, že v Územnom pláne mesta je toto územie definované ako zdravotnícke zariadenie a preto nedovolíme, aby sa tento objekt zmenil na podnikateľské výrobné aktivity. Treba si uvedomiť, že areál nemocnice sa dotýka priamo Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty vinohradov, teda prírody. Akákoľvek výrobná činnosť v tomto prostredí by pôsobila negatívne.


Ohodnoťte článok: