GOV INFORMUJE

Ivan Klamo / Máj 2005 / Prečítané 1444 krát
Problém nešťastnej štvorprúdovej cesty cez Grinavu vyústil do petície za jej zúženie. Návštevníci zasadnutí organizovaných Grinavským občianskym výborom si iste pamätajú, že tento problém už má konkrétne riešenie. Aby som zistil, v akom štádiu sa toto riešenie nachádza, požiadal som o čerstvé informácie primátora Olivera Solgu a jeho zástupcu Jozefa Chynoranského.
– Na úvod treba pripomenúť, že ide o štátnu komunikáciu a teda mesto nemôže svojvoľne rozhodovať o jej úprave. Riešenie tohto problému, ktoré mimochodom odznelo aj na zasadnutí GOV, je zaradené na schvaľovanie v rámci zmien a doplnkov územného plánu VÚC na jeseň tohto roku. Plánuje sa vybudovanie obchvatu, ktorý by mal začínať za Svätým Jurom v oblasti bývalého smetiska. Bude obchádzať celý Pezinok a vyústi medzi Pezinkom a Viničným. Kedy to bude, si v súčasnosti nik netrúfa povedať. Na zrealizovanie tohto zámeru treba už len maličkosť – približne 800 miliónov. O túto sumu by sa mal postarať štát.
Úpravy, ktoré schválilo mesto, sa týkajú vybudovania kvalitnejších nástupných ostrovčekov a odvodnenia cesty pri evanjelickom kostole.

Ohodnoťte článok: