Detský tábor s mestskými policajtmi

Róbert Mikulovič / Máj 2005 / Prečítané 1694 krát

   V dňoch 20. – 29. júna sa uskutoční 2. ročník preventívnový-chovného tábora pre deti pod názvom Kráčaj s otvorenými očami. Podujatie organizuje Mestská polícia v Pezinku v rekreačnom zariadení Chata Pohoda nad obcou Vrícko v Lúčanskej Malej Fatre.
Tábor je určený pre piatakov pezinských základných škôl, ktorí boli v školskom roku 2004/2005 aktívne zapojení do preventívneho projektu realizovaného mestskou políciou. Medzi 30 deťmi bude aj päť žiakov zo Špeciálnej základnej školy.
Úlohou celého projektu je naučiť deti samostatnosti, pomôcť im zorientovať sa v dnešnej hektickej dobe, naučiť ich prekonávať nástrahy, ktoré prináša život a pripraviť ich na plynulý prechod zo sveta detí do sveta dospelých.
Pobyt detí v tábore bude vypĺňať množstvo vedomostných a športových súťaží. Formou besied a praktických ukážok sa budeme snažiť navodiť modelové situácie a poučiť deti, ako sa majú správať na ulici a v mestských hromadných prostriedkoch. Každý deň bude spestrený rôznymi aktivitami, ukážkami výzbroje a výstroje, ukážkami z výcviku a činnosti mestskej polície (dopravná výchova, služobná kynológia, bojové umenia). Absolvujeme turistické výlety po okolí, kde nám bude robiť sprievodcu miestny horár, ktorý deťom predstaví faunu a flóru Malej Fatry. Voľný čas bude zameraný na športové aktivity a rozvíjanie fantázie výrobou rôznych prírodných modelov z dreva, prútia, lístia, šišiek atď. Na záver pobytu je pripravená karnevalová diskotéka, na ktorú si masky budú vyrábať deti podľa vlastnej fantázie.
Snahou príslušníkov mestskej polície je priblížiť deťom prácu mestskej polície, zvyšovať jej dôveryhodnosť a v neposlednom rade zlepšiť komunikáciu medzi deťmi, rodičmi a políciou. Na záver by sme chceli poďakovať Mestu Pezinku a všetkým dobrým ľuďom, ktorí túto ojedinelú akciu podporili, či už z finančnej alebo materiálnej stránky.


Ohodnoťte článok: