Prevádzka v materských školách v júli a auguste 2005

Máj 2005 / Prečítané 1450 krát
Materská škola  Riaditeľ MŠ
číslo tel.
 MŠ mimo
prevádzky
 MŠ
v prevádzke
MŠ, Bystrická 1 Andrea Hájičková
642 3752
1.7. – 29.7.  1.8. – 31.8.

MŠ, Holubyho 49
Anna Havranová
641 2579
25.7. – 26.8  1.7. – 22.7
30.8. – 31.8

MŠ, gen. Pekníka 2
Edita Varechová
640 3537
18.7. – 22.7
1.8. – 19.8
 1.7. – 15.7
25.7. – 29.7
22.8. – 31.8.

MŠ, Svätoplukova 51
Lýdia Babalová
640 4584
11.7. – 12.8. 1.7. – 8.7.
15.8. – 31.8.

MŠ, Vajanského 16
Mgr. Jana Luzová
643 2244
25.7. – 26.8.  1.7. – 22.7
30.8. – 31.8

MŠ, Za hradbami 1
Mária Nogová
643 3019
25.7. – 26.8  1.7. – 22.7.
30.8. – 31.8.

MŠ, Záhradná 34
Jarmila Stražayová
641 2073
 1.7. – 29.7  1.8. – 31.8.

ZŠ a MŠ, Orešie 3
Iveta Potočná, zást.
642 2630
 1.8. – 31.8.  1.7. – 29.7.

Ohodnoťte článok: