Polyfunkčný dom na Meislovej ulici

redakcia / Máj 2005 / Prečítané 1308 krát
Viacerí čitatelia sa nás pýtali na rozostavanú stavbu na Meislovej ulici pri lekárni, často aj v súvislosti so zrušeným parkom, ktorý tam bol predtým a tiež na čo bude budova slúžiť v budúcnosti. Otázku sme položili primátorovi Oliverovi Solgovi, tu je odpoveď:
- O predaji súkromného pozem- ku a výstavbe poly- funkčnej budovy sa rozhodlo ešte skôr než som nastúpil na post primátora. V minulosti som bol jeden z tých (spolu napr. s Ing. Pavlo- vičom), ktorí boli proti akémukoľvek zasta- vaniu tejto plochy. Po mojom nástupe sme sa pokúsili ešte pozemok vymeniť za iný, ale bezvýsledne. Už bola vypracovaná štúdia a začatá príprava stavby. Nakoniec sme (komisia ÚR ŽP) docielili aspoň zmenu vzhľadu budovy zo sklenej kocky na budovu, ktorá sa na toto miesto hodí svojim vzhľadom i funkciou. Toto riešenie zohľadňuje aj pripomienky obyvateľov blízkeho domu na výšku a odstupovú vzdialenosť. A podľa predloženej štúdie vidíme, že stavba citlivo zapadá do okolitého prostredia a neruší celkový vzhľad tejto časti ulice. Tým neskoršie narodeným treba pripomenúť, že tento pozemok bol aj v minulosti zastavaný domami. Verím, že sa nám spolu s investorom – firmou Petmas – podarilo vyriešiť prijateľným spôsobom nielen zastavanie tohto pozemku ale aj úpravu okolia a možnosti parkovania. V budove bude v budúcnosti sídliť banka a bude tu i niekoľko bytov.


Ohodnoťte článok: