Program Kultúrneho centra

Apríl 2005 / Prečítané 1450 krát

Kultúrne centrum

Holubyho 42, tel./fax: 033/ 641 39 49

1.5.

 (nedeľa) o 16.00 hod. vo Veľkej sále – AHOJ ROZPRÁVKA – pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou. Dnes: Zlý kráľ - Divadlo Miroslava Kasprzyka z Liptovského Mikuláša;

7.5.

 (sobota) o 14.00 hod. v Spoločenskej sále – SENIORI SPIEVAJÚ – krajská prehliadka speváckych súborov pod záštitou primátora Pezinka Mgr. O. Solgu. Hlavný garant: Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska;

8.5.

 (nedeľa) o 15.30 hod. vo Veľkej sále – DEŇ MATIEK – komponovaný program pre mamičky od detí z krúžkov CVČ. V spolupráci s CVČ;

13.5.

 (piatok) o 18.00 hod. v Malej sále – KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY ZUŠ E. SUCHOŇA;

14.5.

 (sobota) o 10.00 hod. v Spoločenskej sále – TANEČNÁ SÚ-ŤAŽ O POHÁR KC – v spolupráci s TC Charizma;

15.5.

 (nedeľa) o 15.00 hod. v Spoločenskej sále – DEŇ RODÍN – program k Medzinárodnému dňu rodiny vyhlásenému OSN. Hlavný garant: MamaTataJa, v spolupráci s MsÚ Pezinok;

16.5.

 (pondelok) o 19.00 hod. vo Veľkej sále – Pozývame vás do divadla – SYLVIA – komédia v podaní Divadla Andreja Bagara v Nitre. Účinkujú: Zuzana Marošová, Eva Pavlíková, Ivan Vojtek st., Anton Živčic a i.;

19.5.

 (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku – HOVORY O ZDRAVÍ – cyklus prednášok V. Černuškovej. Téma: Čo musíme vedieť o sebe, aby sme boli zdraví - IV. časť;

21.5.

 (sobota) – ORBIS HARMONIAE – Svet harmónie – prednášky, alternatívna medicína, meditácie, masáže, tibetská meditácia, integrálna jóga, mandaly, chiropraktiká, bowen, shia tsu a iné zaujímavé duchovné a liečiteľské postupy k zdravému životu;

22.5.

 (nedeľa) o 16.00 hod. vo Veľkej sále – TANEČNÉ POPOLUDNIE ZUŠ E. SUCHOŇA – záverečné vystúpenie tanečného odboru;

27.5.

 (piatok) o 18.00 hod. v Spoločenskej sále – ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA;

28.5.

 (sobota) o 15.00 hod. v Zámockom parku – DEŇ DETÍ – veľká detská šou pri príležitosti MDD. Hry, súťaže, zábava v podaní pezinských detí a profesionálnych účinkujúcich. Organizátori: Kultúrne centrum, Centrum voľného času, Grafit – Milan Grell, Doborovoľný hasičský zbor Pezinok. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie koná v Kultúrnom centre;

29.5.

 (nedeľa) o 19.00 hod. v Spoločenskej sále – KONCERT.


VÝSTAVY:

25.4.-12.5.

 IVETA SKUPINOVÁ A MARIÁN VAŠTAG – OLEJOMAĽBY – príroda, poľovnícke námety, náboženská tématika, dobové výjavy.

13.-19.5.

 POCTA KUPECKÉMU III. – výtvarné práce z medzinárodnej súťaže v portrétovej tvorbe detí a mládeže pri príležitosti 265. výročia úmrtia Jána Kupeckého - významného pezinského rodáka, barokového maliara a portrétistu;

20.5.-5.6.

 TVORBA DETÍ výtvarného odboru ZUŠ E. Suchoňa.