Petícia občanov o autobusovej doprave

redakcia / Apríl 2005 / Prečítané 1588 krát
VINOSADY - Tri desiatky Vinosadčanov sa podpísalo pod petíciu, v ktorej žiadajú zastavovanie väčšieho počtu autobusových liniek na zastávkach v ich obci. K obmedzeniu zastavovania autobusov došlo po zmenách cestovného poriadku na obdobie 2004/2005.
Občania petíciu doručili starostovi obce Ing. Miroslavovi Achbergerovi a ten ju postúpil dopravcovi SAD Bratislava. Dopravná riaditeľka Magdaléna Polgárová v odpovedi píše, že v novom cestovnom poriadku nedošlo k radikálnym zmenám, ktoré by znamenali rušenie spojov s nácestnými zastávkami vo Vinosadoch. Pripúšťajú však, že dochádza zo strany vodičov k nedodržiavaniu cestovného poriadku, preto budú častejšie robiť kontroly zamerané na zastavovanie spojov a zistené nedostatky budú riešiť. Problémom však zostáva zastavovanie tzv. zrýchlených spojov, ktoré zastavujú len na najfrekventovanejších zastávkach v Bratislave a ďalších mestách.