Na prvom zasadnutí Pezinského mikroregiónu hľadali možnosti konkrétnej spolupráce

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 1455 krát
V utorok 12. apríla sa uskutočnilo v Slovenskom Grobe prvé pracovné zasadnutie Pezinského mikroregiónu za účasti primátora Pezinka a starostov obcí Slovenský Grob, Viničné, Limbach a Vinosady. Rokovanie viedol predseda mikroregiónu Jozef Javorka.
Z rokovania v Slovenskom Grobe   Charakteristickým znakom bohatého programu bolo nájsť zmysluplnosť činnosti novovzniknutého združenia, aby z neho mohli profitovať všetci jeho členovia.
V bode Pomoc mesta obciam a obcí mestu konkretizovali, čím si môžu navzájom pomáhať a ako riešiť spoločné problémy mikroregiónu. Hovorilo sa o Podkarpatskom zberači, cestnom obchvate, cyklotrasách, spoločnom stavebnom a školskom úrade a príprave rozvojových projektov. Účastníci sa oboznámili s termínmi väčších spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v mikroregióne a s možnou participáciou na nich. Dohodli sa na založení spoločnej dychovej hudby a spevokolu a na vytvorení loga Pezinského mikroregiónu. Uvažuje sa o rozšírení vysielania Pezinskej televízie v Limbachu a v Slovenskom Grobe po obecných káblových rozvodoch. Mesačník Pezinčan od februára venuje jednu stranu informáciám o mikroregióne a v obciach, ktoré doň patria, sa aj rozširuje.
Na zasadnutí sa hovorilo aj o viacerých spoločných problémoch (skladovanie a likvidácia odpadov, pomoc podnikateľom, pomalý postup pri definitívnom určovaní trasy Podkarpatského zberača, odchyt psov), ktorým je potrebné venovať pozornosť.
Ďalšie zasadnutie združenia sa uskutoční 7. júna v Pezinku.

Ohodnoťte článok: