Stolnotenisový klub s veľkými plánmi do budúcnosti

Doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. / Apríl 2005 / Prečítané 1717 krát
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku vznikol v lete roku 2004 ako nástupca stolnotenisového oddielu ŠKP. Korene stolného tenisu v Pezinku siahajú do obdobia 30-tych rokov 20. storočia, vtedajší oddiel niesol názov Lokomotíva Pezinok. Za dlhé roky prešiel oddiel mnohými premenami, súvisiacimi najmä s ko-čovaním po rôznych telocvičniach. Počas týchto rokov pravidelne účinkovali stolní tenisti v krajských súťažiach. V posledných rokoch sa oddiel vo väčšej miere zameral na prácu s mládežou, talentovaný Kristián Križanovič obsadil minulý rok v celoslovenskom rebríčku 18. miesto v kategórii mladších žiakov.
Víťazi Veľkonočného turnaja v kategóriach žiakov I. a II. stupňa.  Vedenie stolnotenisového klubu našlo veľmi dobrú podporu pre svoju činnosť na pôde ZŠ Na bielenisku, najmä v osobe riaditeľa školy Mgr. Ľubomíra Štiglica. Na podporu pezinského stolného tenisu bolo v lete 2004 založené občianske združenie s názvom OZ Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok (OZ STK). Za tento krátky čas sme zorganizovali niekoľko podujatí pre žiakov pezinských škôl. V januári 2005 sa konal 3. ročník Veľkej ceny Pezinka, v marci sme v spolupráci so školou zorganizovali 1. ročník Veľkonočné-ho turnaja základných škôl Pezinka a tiež majstrovstvá regiónu Bratisla-va – Trnava dorastencov. V tomto roku chceme prvýkrát usporiadať pre deti pezinských škôl aj Vianočný turnaj.
Samozrejme, že tréningový proces a účasť na turnajoch a v súťažiach vyžadujú nemalú materiálnu podporu. Okrem už spomínanej ZŠ Na bielenisku pomohlo mladým stolným tenistom aj Mesto Pezinok formou príspevku z fondu športu, vďaka projektu REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie sme zakúpili pre deti rakety a loptičky. Ešte pred koncom školského roku budeme robiť nábor detí 2. a 3. ročníkov ZŠ do prípravky oddielu, v lete chceme v priestoroch ZŠ Na bielenisku organizovať denný stolnotenisový tábor. Najväčším plánovaným projektom je Pezinská školská stolnotenisová liga – dlhodobá súťaž detí pezinských základných škôl. Týmto by sme chceli pritiahnuť deti k zdravým športovým aktivitám a zmysluplnému využitiu voľného času. Predpokladáme, že v sezóne 2005/06 sa do týchto aktivít zapojí 150 – 200 detí.
Plány rozvoja stolného tenisu predovšetkým detí a mládeže v Pezinku sú bohaté. Okrem odborného vedenia to však vyžaduje aj materiálne a finančné zázemie. Potrebné financie na zabezpečenie chodu klubu doposiaľ získavalo OZ predovšetkým z členských príspevkov. V budúcnosti, v súvislosti s plánovanými aktivitami, bude však potrebné zabezpečiť väčšie finančné zdroje. Na podporu stolného tenisu detí a mládeže nám výraznejšiu finančnú pomoc prisľúbili zástupcovia Mesta Pezinka. Takisto sa chceme naďalej uchádzať o podporu zo strany komunitnej nadácie Revia a oslovíme aj ďalších poten-ciálnych sponzorov.
Chceme osloviť rodičov, ktorých deti majú záujem o stolný tenis (najmä ročníky 1995 až 1997), aby ich priviedli do telocvične ZŠ Na bielenisku vždy v utorok od 18.30 – 19.30 hod. a vo štvrtok 18.00 – 19.00 hod. Informovať sa môžete aj u predsedu klubu Pavla Alexyho na tel. č. 0903 461 734, prípadne na stránke www.ccc.sk/stkpk.

Ohodnoťte článok: