Výstava žiakov: Z okna do okna

Vladimíra Büngerová / Apríl 2005 / Prečítané 1761 krát
Výstava Z okna do okna vo výstavných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku prezentuje práce žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy E. Suchoňa v Pezinku, ktorý vedie výtvarníčka Danica Tyková. Spoločná téma výtvarných prác je jediná, ale ide o viacvýznamový námet v dejinách umenia i spoločnosti – okno... sústredený pohľad z okna alebo pohľad na okno samotné. Ide o práce realizované na ploche, predovšetkým na papierovej podložke, prevláda tempera, okrem nej žiaci realizovali svoje práce aj vybranou grafickou technikou, kolážou, kresbou a kombináciou viacerých techník. Vekové spektrum mladých výtvarníkov – žiakov školy je od 7 do 17 rokov. Ide o kolektívnu výstavu, reagujúcu priamo na zvolený výstavný priestor neskororenesačného meštianskeho interiéru so zachovanými klenbami, výklenkami a klenbovými oblúkmi, ktoré sa stali inšpiráciou autorov niektorých prác. Spoločným dielom je vytvorenie iluzívneho pokračovania priestoru pootvorenými dverami so schodmi a priezorom do iluzívne vytvoreného ďalšieho neexistujúceho priestoru. Pozoruhodnými prácami sú práve tie, ktoré reagujú na daný výstavný priestor, otvárajú existujúci priestor do nových priestorov „za oknami“. Je ťažké z takého množstva prezentovaných prác nespomenúť každého vystavujúceho, za všetkých spomeniem práce Zuzany Moravčíkovej, Daše Šilhárovej, Mirky Čapkovičovej, Lukáša Peťka, Martina Vajsábla, Zuzany Jasenkovej, Jany a Judity Andelovej, Magdalény Pastvovej, Magdalény Drahovskej, Janka Križana, Michala a Tobiáša Kebisa, Daniely Mituchovej, Pavlíny Holickej, Barbory Dziakovej, Diany Frankovej, Anny Jurákovej a taktiež výtvarníčky Danice Tykovej.
Výstava je otvorená do 15. mája 2005, výtvarné práce sú predajné, bližšie informácie vám poskytnú v múzeu. Tešíme sa na vašu návštevu.


Ohodnoťte článok: