Cvičné firmy v Obchodnej akadémii

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 1970 krát
Nedávno nás pozvali do Obchodnej akadémie v Pezinku na prezentáciu cvičných firiem, ktoré majú na tejto škole už viacročnú tradíciu.
Riaditeľ školy PaeDr.František Hotový na návšteve v cvičnej firme Volkswagen   Do cvičných firiem v pezinskej obchodnej akadémii, ako nám povedala vedúca učiteľka tohto voliteľného predmetu Ing. Oľga Trstenská, je zapojená asi polovica študentov tretieho a štvrtého ročníka. Študenti sa hlásia dobrovoľne, absolvujú konkurz, pričom sa vyjadria tiež kam chcú byť zaradení.
Škola má šesť cvičných firiem, čo je v porovnaní s inými slovenskými školami najviac, iní majú dve–tri. Každá táto firma má svoje oddelenia, ako v reálnej firme. Na jej čele je riaditeľ, ktorý má sekretariát, personálne, ekonomické, obchodné, marketingové oddelenie. Žiaci sa počas roka vo funkciách striedajú, vyskúšajú si všetky práce, získajú tak cenné skúsenosti, ktoré im pomôžu ľahšie sa zaradiť po ukončení školy do práce.
Cvičné firmy Obchodnej akadémie zväčša spolupracujú s konkrétnymi podnikateľmi. Tí prichádzajú do školy a žiakov oboznamujú s činnosťou reálnej firmy, formami práce, spôsobom podnikania, upozorňujú na prípadné zmeny, ktoré u nich nastali. Žiaci zasa chodia do firiem, aby videli ich činnosť v praxi. Na škole majú tieto cvičné firmy: Galan spol. s r.o., Prosit spol. s r.o.,
Fiat motors spol. s r.o., Sunset spol. s r.o., Baťa spol. s r.o., Volkswagen spol. s r.o.
"Cvičným firmám venujem veľkú pozornosť, pretože považujem ten-to predmet za veľmi dôležitý. Zahŕňa učivo zo všetkých odborných predmetov a keby som o tom rozhodoval ja, zaradil by som ho medzi povinné voliteľné predmety," hovorí riaditeľ školy PaedDr. František Hotový.
Pre činnosť cvičných firiem vytvorili dobré podmienky. Spočiatku mali jednu učebňu, teraz už majú k dispozícii celý trakt. Dali im vyrobiť vnútorné zariadenie, každá firma má telefón, fax, počítač, internet.
Žiaci cvičných firiem sa zúčastňujú na rôznych podujatiach, na veľtrhoch cvičných firiem sa už viackrát umiestnili na popredných miestach.
Najväčšiu radosť pedagógom školy robí však to, keď sa ich absolventi úspešne zaradia do praxe. Viacerí žiaci si po skončení školy našli zamestnanie práve vo firme, v ktorej pôsobili, aj keď fiktívne, počas štúdia.


Ohodnoťte článok: