Vychádzka po pamätihodnostiach

Apríl 2005 / Prečítané 1408 krát
   Dňa 7. apríla 2005 pripravilo Mestské múzeum v pezinskom farskom kostole prezentáciu archeologických výskumov, ktoré v tejto sakrálnej stavbe prebiehajú od októbra 2004. Záujemcovia mali možnosť vidieť čo všetko sa nachádza pod podlahou dnešného kostola vrátane krýpt z prelomu 18. – 19. storočia v jeho podzemí. Samotný archeologický výskum priniesol niektoré zaujímavé zistenia. Návršie, na ktorom kostol pôvodne stál osídlil už v období eneolitu ľud tzv. bádenskej kultúry, ktorý máme zistený aj z ďalších lokalít na území Pezinka. Ďalšie fázy osídlenia tohto miesta boli v 10. - 11. storočí a 13. storočí. Výskumom sme zistili viaceré stavebné fázy kostola, avšak pôvodný predpoklad historikov o existencii staršej románskej sakrálnej stavby na tomto mieste sa nepotvrdil. Návštevníci sa počas takmer dvojhodinového odborného výkladu vedúceho výskumu Mgr. Tomáša Krampla oboznámili s jednotlivými archeologickými sondami a množstvom nálezov z nich, ktoré budú uložené v priestoroch mestského múzea.
Deň na to, 8. apríla, výskum farského kostola zhodnotila odborná komisia pracovníkov Archeologického múzea v Bratislave, Archeologického ústavu SAV v Nitre a Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Komisia skonštatovala, že výskum bol vedený na vysokej odbornej úrovni a priniesol množstvo nových informácií k dejinám Pezinka. Členovia komisie taktiež vysoko ocenili pozitívny a ústretový prístup Mesta Pezinka a Farského úradu v Pezinku k výskumu.

Ohodnoťte článok: