Európa v Grinave

Ing. Eva Lupová / Apríl 2005 / Prečítané 1368 krát
Základná škola s materskou školou Orešie bola 26. apríla už po druhýkrát dejiskom celomestského podujatia Európa, vitaj! Konalo sa pri príležitosti 1. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Zúčastnili sa na ňom žiaci piatich základných škôl v Pezinku s cieľom pripomenúť si význam nášho členstva v EÚ, poslanie a ciele tohto zoskupenia a predstaviť jeho jednotlivé členské štáty.
Program mal tri časti: vedomostnú súťaž Európske hviezdy, výtvarnú súťaž Európa na palete a prezentáciu jednotlivých štátov EÚ s názvom Európa na javisku.
Organizátori ďakujú patrónom a sponzorom podujatia – kancelárii prezidenta SR Ivana Gašparoviča a Mestu Pezinku za finančnú, materiálnu a morálnu podporu pri realizácii tohto projektu.
Ocenenie patrí najmä riaditeľovi ZŠ s materskou školou Orešie Ľubomírovi Macháčkovi, koordinátorke projektu učiteľke Jane Virgovičovej a celému kolektívu školy za úspešné zvládnutie celého podujatia, ktoré bolo sympatickou prezentáciou otvorenosti nášho mesta, vedomostného potenciálu jeho mladej generácie, organizačných schopností, všetkých, ktorí sa podieľali na príprave akcie a v neposlednom rade, aj keď malým, ale presvedčivým dôkazom toho, že Slovensko je plnohodnotným členom EÚ.


Ohodnoťte článok: