Blahoželáme

Apríl 2005 / Prečítané 1566 krát
Dňa 28.4. 2005 sa dožil krásnych 80 rokov manžel, otec a dedko
Vladimír BŘEZÍK.
Pri tejto príležitosti mu srdečne blahoželajú a do ďalších rokov života veľa zdravia a spokojnosti prajú manželka a synovia s rodinami.
Dňa 28.4. 2005 sa dožíva môj manžel
Jozef SCHÖN
svojich 77. narodenín. K tomuto výročiu mu zo srdca blahoželajú a prajú veľa zdravia a pohody manželka Anka, Marián a rodina Marušky Březíkovej. Malá Viktorka posiela ujovi veľkú pusu.
Dňa 20.4. 2005 sa dožil 60 rokov manžel, otec a dedko
Vladimír VAGAČ.
Veľa zdravia a pohody v živote a aby tvoje nohy dlho zvládali turistické pochody ti želajú manželka Oľga a deti s rodinami.

Ohodnoťte článok: