Rozlúčka s Jánom Milanom Dubovským

Apríl 2005 / Prečítané 1612 krát
   Dňa 4. apríla sme sa rozlúčili so zomrelým historikom PhDr. Jánom Milanom Dubovským (71), dlhoročným riaditeľom Okresného archívu v Pezinku a v Modre a členom redakčnej rady mesačníka Pezinčan.
J. Dubovský počas svojho plodného života napísal desiatky kníh, dejín miest a obcí malokarpatského regiónu, publikoval stovky odborných článkov. Venoval sa aj prekladateľskej činnosti.
Na poslednej rozlúčke s Dr. J. Dubovským na šenkvickom cintoríne sa zúčastnili viacerí Pezinčania, bol medzi nimi aj primátor Oliver Solga, ktorý predniesol tiež rozlúčkový prejav.
Odišiel človek, na ktorého budeme spomínať s úctou a vďakou.


Ohodnoťte článok: