Ocenenie učiteľom

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 1683 krát
Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal primátor mesta Oliver Solga piatich pezinských učiteľov základných škôl, ktorým poďakoval za záslužnú prácu a odovzdal im peňažnú odmenu. Ocenení boli: Mgr. Mária Miklášová (ZŠ Fándlyho), Mgr. Ľubomír Štiglic (ZŠ Na bielenisku), RNDr. Tatiana Sroková (ZŠ Kupeckého), Mgr. Soňa Krasňanská (ZŠ Orešie) a Eva Krupová (ZŠ Holubyho).
Pre ostatných učiteľov Mesto zabezpečilo divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla.

Ohodnoťte článok: