OZNAM

Mgr. Milan Janoga / Apríl 2005 / Prečítané 1227 krát
Riaditeľstvo Základnej školy Fándlyho ul. 11 v Pezinku oznamuje, že v školskom roku 2005/2006 otvára v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ktorá má na škole tradíciu a trvá nepretržite 18 rokov.
Záujemcovia o štúdium v uvedenej triede sa môžu prihlásiť písomne na riaditeľstve ZŠ Fándlyho ul. 11, 902 01 Pezinok do 25. mája 2005.
Prihlásiť sa môžu aj žiaci, ktorí si dali prihlášku do 8-ročného Gymnázia v Pezinku alebo v Modre. Ak na Gymnáziu úspešne vykonajú prijímaciu skúšku a nebudú prijatí pre nedostatok miesta, zaradíme ich do tejto triedy bez prijímacej skúšky na našej škole.
V triede s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov sa vyučuje anglický jazyk a od 8. ročníka informatika. Na škole je zriadená počítačová učebňa.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia 14. júna 2005 o 8.00 hod. na ZŠ Fándlyho ul. 11 v Pezinku. Žiaci sa podrobia písomnej skúške z matematiky v rozsahu učiva I. stupňa ZŠ.
Bližšie informácie priamo na riaditeľstve školy alebo na tel. čísle 641 2253.